Akai ja pojat

TERVEYSASIAA

About health issues of our dogs / dogs bred by us in english HERE

Tähän on kerätty tietoa akitoja koskettavista terveysasioista eri lähteistä, joihin viittaukset tekstipätkän perässä.

AUTOIMMUUNISAIRAUDET
Autoimmuunisairauksille yhteistä on elimistön oman puolustusjärjestelmän hyökkäys sen omia kudoksia vastaan. Tällaisia sairauksia on esimerkiksi ihmisillä nivelreuma, jossa niveliin kehittyy ns. autoimmuunitulehdus, joka ennen pitkää vaurioittaa niveliä. Myös koirilla on tavattu erilaisia autoimmuunisairauksia. Autoimmuunisairauksien syynä on elimistön kykenemättömyys normaaliin immuunipuolustuksen säätelyyn. Jotta elimistö kykenisi normaalisti tunnistamaan ja reagoimaan suureen määrään erilaisia elimistön vihollisia, on immuniteetista vastaavien geenien muuntelu valtava. Jos elimistö ei tunnista epänormaaleja soluja kuten infektoituneita, vieraita tai syöpäsoluja, ne saavat rauhassa kasvaa tuloksena syöpä tai vakavia tulehduksia. Toisaalta, jos elimistö ei tunnista sen omia soluja, vaan kohtelee niitä kuin vieraita, se alkaa tuhota niitä. Tästä on seurauksena autoimmuunisairaus.

PERINNÖLLINEN SAIRAUS
Altistuminen myrkyille ja lääkeaineille, rokotteille, ym. ympäristövaikutuksille saattaa vaikuttaa immuunisäätelyyn. Kuitenkin geeniperimän rooli on ilmeinen, sillä tietyillä koiraroduilla esiintyy tiettyjä sairauksia keskimääräistä enemmän, eli ne ovat rodulle tyypillisiä. Puhdasrotujalostus vähentää geenimuuntelua, mikä jo sinällään vähentää immuunijärjestelmän tehokkuutta, mutta koirakantaan saattaa myös valikoitua tiettyjä sairauksia aiheuttavia geenejä jalostuksen "sivutuotteena". Tiukka sisä- ja linjasiitos ovat tehokkaimmat tavat kaventaa geenimuuntelua. Varomaton kasvattaja voi saada jalostettua koiriinsa paitsi toivomiaan piirteitä, myös koko joukon epätoivottuja ominaisuuksia. Samoin, jos koirapopulaatio on syystä tai toisesta jossain vaiheessa kaventunut kovin pieneksi ja jalostusta on viety eteenpäin pienestä kantajoukosta, muodostuu ns. geneettinen pullonkaula, joka karsii populaatiosta pois arvokasta geneettistä muuntelua.

AUTOIMMUUNISAIRAUDET AKITALLA (JA AMERIKANAKITALLA)
Akita ja amerikanakita, jotka pitkään olivat yksi ja sama rotu, ovat kohdanneet tällaisia pullonkauloja useita. Rodut ovat olleet monesti vaarassa kadota kokonaan ja toisen maailmansodan jälkeen jalostusta lähdettiin viemään eteenpäin vain pienellä, sodasta selvinneellä koirajoukolla. Geneettiset tutkimukset ovatkin osoittaneet, että geenimuuntelu etenkin immuniteetista vastaavalla genomin alueella (MHC) on roduissa vähentynyt. Roduissa tunnetaan myös muutamia autoimmuunisairauksia, jotka ovat todennäköisesti joko yhden tai muutaman virheellisen geenin aiheuttamia. Periytyvyydeltään parhaiten tunnetaan Sebaceous adenitis (SA), ihon talirauhasten autoimmuunitulehdus. Vogt-Koyanagi-Harada -kaltainen syndrooma (VKH) tai Uveodermatologinen syndrooma (UDS) tunnetaan myös molemmissa roduissa ja siitä on olemassa lukuisia eri ilmenemismuotoja.

Näiden sairauksien periytymistapaa ei varmuudella tiedetä, mutta niiden leviämistä pyritään ehkäisemään olettamalla, että sairastuneen koiran molemmat vanhemmat sekä kaikki pennut ovat sairauden kantajia. Väistyvästi periytyviä sairauksia on vaikea kitkeä koirakannasta, sillä terveet koirat voivat periyttää viallista geeniä tai geenejä seuraavalle sukupolvelle, ilman että kasvattajalla on siitä aavistustakaan.

AVOIN REKISTERI
Jos koiralla todetaan perinnöllinen ihosairaus, omistajan tulisi ilmoittaa asiasta rotuyhdistykselle. Akita ry. kerää akitoille avointa terveysrekisteriä, johon koiran omistaja voi ilmoittaa sairaaksi todetun koiransa. Näin saadaan kerättyä arvokasta tietoa jalostuksen avuksi.

SEBACEOUS ADENITIS eli SA
Sebaceous Adenitis on koirilla esiintyvä perinnöllinen sairaus, joka aiheuttaa ihon talirauhasten surkastumisen. Se kuuluu niin sanottuihin autoimmuunisairauksiin, joille luonteenomaista on elimistön oman puolustusmekanismin hyökkäys sen omia kudoksia vastaan. SA-sairaudessa hyökkäys kohdistuu talirauhasiin ja karvatuppiin, joihin se aiheuttaa autoimmuunitulehduksen. Sen seurauksena talirauhanen surkastuu ja karvanysty kuolee. Edetessään sairaus siis tuhoaa paitsi talirauhaset, myös koiran karvapeitteen. SA-koiralle onkin luonteenomaista kapinen olemus. SA ei kuitenkaan ole tarttuva sairaus, sen sijaan se periytyy vanhemmilta jälkeläisille.

Sebaceous Adenitiksen tarkkaa periytymistapaa ei tunneta, mutta paremman tiedon puutteessa tautia pyritään ehkäisemään olettamalla, että sen täytyy tulla molemmilta vanhemmilta, jotta pentu sairastuisi. Toisin sanoen, sairastuakseen koiran täytyy saada altistava geeni tai mahdollisesti geenit molemmilta vanhemmiltaan. Toisaalta täysin terve koira voi kantaa viallista geeniä tai geenejä ja periyttää sitä jälkeläisilleen. Tästä syystä sairautta on erittäin vaikea kitkeä pois koirakannasta. Tällä hetkellä ainoa keino taistella sairauden leviämistä vastaan on avoimuus. Ylläpitämällä avointa rekisteriä sairaista koirista voidaan kartoittaa niiden sukulaisia, jotka ovat oireettomia sairauden kantajia.

Sebaceous Adenitis -sairautta esiintyy sekä akitalla että amerikanakitalla. Yhdistys kartoittaa ja ylläpitää avointa terveysrekisteriä molemmille roduille, jotta geenivirhe saataisiin kitkettyä pois koirakannastamme. Yhdistys asettaa jalostuskoirien SA:ta koskevat suositukset jalostuksen tavoiteohjelmassa(JTO), jota päivitetään vähintään viiden vuoden välein. Tarkista suositukset voimassa olevasta JTO:sta. Jos olet hankkimassa akitaa Suomesta tai ulkomailta, käänny yhdistyksen puoleen. Yhdistyksellä on tietoa niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin koirien terveydestä.

UVEODERMATOLOGINEN SYNDROOMA eli UDS
on akitalla VOGT-KOYANAGI-HARADA eli VKH

UDS eli uveodermatologinen syndrooma -diagnoosi akitan kohdalla tarkoittaa yleensä VKH:ta eli Vogt-Koyanagi-Harada -kaltaista syndroomaa. VKH:lle on ominaista autoimmuuninen ihotulehdus, joka keskittyy etenkin ihon ja limakalvon rajakohtiin. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi huulten, silmien ja peräaukon ympäristö. Näille alueille kehittyy märkivä ihotulehdus, jonka seurauksena alue kaljuuntuu ja usein menettää pigmenttiä. VKH aiheuttaa usein myös koiran sokeutumisen. Sairaus voi olla hyvin tuskallinen koiralle, eikä siihen ole parannuskeinoa. Pemphigus on sairauden yksi muoto, joka usein vielä jaetaan eri muotoihin, sen mukaan mille kehon alueelle se iskee. Altistua voi koko keho, tai vain varpaiden välit, mutta yleisin lienee päähän ja etenkin koiran kasvoihin iskevä autoimmuunitulehdus. Tyyppioire Pemphigukselle on pigmentin katoaminen kirsusta, huulista ja silmäluomista. Pään alueen tulehdus voi aiheuttaa selkeästi havaittavaa turvotusta, hilseilyä, paksua rupimaista karstaa kuononselälle ja itse kirsuun.

UDS:lle tyypillistä on suonikalvotulehdus ja verkkokalvojen irtoaminen. Ennuste sairauden puhjettua on hyvin heikko, näkö tuskin palautuu ja eutanasia on usein edessä lisäkärsimysten välttämiseksi. VKH:ssa saattaa olla kaikki samat oireet kuin SA:ssakin, mutta lisäksi vakavat silmäoireet ja johtaa aina lopulta koiran sokeutumiseen. VKH johtaa valitettavasti aina kuolemaan ja etenee paljon nopeammin kuin SA.

Lähde: http://www.akitayhdistys.fi/terveys_SA_VKH.shtml

HUOM!
Lista Akita yhdistyksen tiedossa olevista SA- ja VKH -tapauksista löytyy netistä http://www.akitayhdistys.fi/rodusta/sa-a-uds-rekisteri/41

SILMÄSAIRAUDET
PPM eli persistent prepupillary membrane on kohtalaisen yleinen, mutta yleensä kliinisesti oireeton silmäsairaus. PPM:ssä sikiöaikaisen silmän sisäisen linssiä ja tulevaa värikalvoa peittävän kalvon surkastuminen on hidastunut, ja silmään saattaa jäädä pysyvästi kudossäikeitä. Säikeet kulkevat silmän värikalvon tai pupillan poikki ja voivat kiinnittyä joko sarveiskalvon sisäpintaan, värikalvoon tai silmän linssiin. Nykyään sairautta pidetään dysplastisena eli kysymyksessä olisi kehityshäiriö, jossa rakenteeltaan epänormaali sikiöaikainen kudoskalvo ei surkastu/häviä normaalisti. PPM voidaan todeta silmätarkastuksessa, joka voidaan suorittaa esimerkiksi jo 7 viikon iässä. Myöhemmällä iällä suoritetuissa tarkastuksissa voidaan todeta vain sellaiset tapaukset, joissa silmään on jäänyt pysyviä säikeitä eli ei niitä tapauksia, joissa säikeiden surkastuminen on ollut selvästi normaalia hitaampaa. Silmän linssiin kiinnittyvät säikeet aiheuttavat erittäin harvoin harmaakaihia ja näön heikkenemistä.

Lähde: http://www.basenji.fi/terveys.htm

PRA eli progressiivinen retinan atrofia eli verkkokalvon etenevä surkastuma johtaa täydelliseen sokeuteen. Se esiintyy molemmissa silmissä samanlaisena. Ensioireet ilmenevät jo ennen ensimmäisten löydöksien tekemistä hämäräsokeutena: koiran hämäränäkö alkaa siis heikentyä. Oireiden ilmaantumisen ikä vaihtelee eri roduilla, mutta tyypillisimmin sairaus puhkeaa 4-6 vuoden iässä. Yleensä sairaus etenee sitä nopeammin, mitä nuorempi koira on kyseessä. Sairaus itsessään on kivuton eikä siihen ole olemassa hoitoa, mutta hoitoa sen sijaan saattavat vaatia toissijaiset linssimuutokset, joita voi esiintyä PRA:n yhteydessä.

PRA:n pystyy toteamaan ainoastaan patologi, sillä silmäpeilauksen perusteella ei voi päätellä, onko verkkokalvo rappeutunut PRA:n vai ehkä tulehduksen tai myrkytyksen seurauksena. Tunnusomaista PRA:lle on se, että näköhermon pää, verkkokalvo, ohenee alkuvaiheessa. Tämä ilmenee aluksi yliheijastuvuutena, ja sairauden edetessä verisuonet ensin ohenevat ja katoavat myöhemmin kokonaan. Tällaisella koiralla pupillit eivät supistu, ja omistaja toteaakin usein "silmien kimaltelevan". PRA periytyy nykytietämyksen mukaan resessiivisesti eli väistyvästi eikä ole sidonnainen sukupuoleen. Sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen, ja ainoa keino sairauden leviämisen ehkäisemiseen on ottaa se huomioon jalostusvalinnoissa.

RD eli retinan dysplasia, jolla tarkoitetaan verkkokalvon synnynnäistä kehityshäiriötä. Sairaus voi esiintyä eriasteisena verkkokalvon hienoisesta poimuuntumisesta aina täydelliseen irtoamiseen. RD:n epäillään vahvasti olevan perinnöllinen, joskin kokeellisesti on voitu myös osoittaa, että lieväasteinen RD (mRD) saadaan aikaan esimerkiksi antamalla emälle sikiöaikana herpesvirusta.

RD jaetaan kolmeen luokkaan:

* mRD (multifokaali RD) on RD-silmäsairauden lievin aste. Diagnoosin mRD saa koira, jolta löytyy silmäpeilauksessa yksikin poimu jommankumman silmän verkkokalvolta.

* gRD (geograafinen RD) on edellistä laajempi, koiran näkökykyyn jo selvästi vaikuttava RDsairauden aste.

* tRD (totaali-RD) tarkoittaa verkkokalvon yleensä täydellistä irtoamista ja on asteeltaan vakava, sillä tällainen koira on sokea. Koska RD:n kohdalla puhutaan synnynnäisestä kehityshäiriöstä, voidaan diagnoosi tehdä jo koiran ollessa pentu.

Lähde: http://www.talvihallan.com/silmasairaudet.htm

Lisää tietoa eri silmäsairauksista löytyy nettilinkistä: http://www.apexvet.fi/pages/verkkoklinikka.html

HUOM!
Akailla todettiin mRD tammikuussa 2011. Sachilla todettiin mRD löydös uusinta silmäpeilauksessa maaliskuussa 2015.

LONKKANIVELDYSPLASIA
Lonkkaniveldysplasia on monigeeninen sairaus, jonka puhkeamiseen vaikuttavat myös ympäristötekijät, mm. ruokinta ja kasvunopeus. Kysymyksessä on kasvuhäiriö, jossa reisiluunpää ja lonkkamaljakko kehittyvät epänormaalisti ja nivelestä kehittyy löysä. Seurauksena voi olla paha nivelrikko. Oireina esiintyy liikkumishaluttomuutta, ontumista, lonkkanivelen jäykkyyttä ja lopulta lonkkalihasten surkastumista. Diagnosointi vaatii röntgenkuvauksen.

Lähde: http://www.basenji.fi/terveys.htm

Akitoilla PEVISAn (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) mukaisen virallisen lonkkakuvauslausunnon alaikäraja on 12kk, joten lonkkia ei kannata kuvata ennen sitä.

OMILLA KOIRILLAMME/KASVATEILLAMME DIAGNOSOITUJA

Lonkkaniveldysplasia
Onnilla (CG El Don De La Amistad) oli kasvuaikana voimakasta lonkkien kipuilua, jota seurattiin eläinlääkärikäynnein. Kuvien perusteella lonkkamaljoissa oli mataluutta ja toisessa jalassa panosteiitti. Onnin kipuilua helpotettiin kevennetyllä liikunnalla ja kipulääkkein. Maaliskuussa 2015 Onnilla todettiin kuvauksissa lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä nivelrikko, joten Onni päästettiin kivuistaan (eutanasia). Toukokuussa 2015 Juron (CG La Luz Del Futuro) omistajat huolestuivat Juron takajalkojen liikkeestä. Juro myös osoitti kivun merkkejä. Heinäkuun alussa Juro kuvattiin ja löydöksenä oli lonkkaniveldysplasia, joten Juron omistajat päätyivät eutanasiaan. Juron lonkkakuvat menivät Kennelliittoon virallisesti lausuttaviksi ja tulos oli E/E.

Lisätietoa panosteiitista mm. http://www.labradori.fi/jalostus/terveys/muut-sairaudet/panosteiitti/
http://sensuroitu.net/spk/info/panosteiitti.php

Reisiluun pään kehityshäiriö
Sachin ja Akain pennuilla: Tyynellä (CG La Dama Fortuna) ja Copperilla (CG El Hijo Afortunado) todettiin reisiluun pään synnynnäinen kehityshäiriö. Molemmilla reisiluun pää oli liian suora, eikä istunut lonkkamaljaan. Molempien sisarusten kohdalla mitään ei ollut tehtävissä pentujen elämän parantamiseksi, joten molemmat päästettiin kivuistaan (eutanasia).

Allergiat
Allerginen reaktio on krooninen tulehdusreaktio. Se aiheutuu herkistyneen elimistön puolustautuessa ympäristön tavanomaisia, useimmiten vaarattomia asioita vastaan. Elimistö herkistyy kun hengityksen, suun tai ihon kautta sinne tuleville herkistäville asioille (allergeeneille) kehitetään vasta-ainetta. Vasta-aineen muodostumisen (herkistymisen) jälkeen uudelleenkohtaamiset ärsykkeen kanssa aikaansaavat allergisen reaktion.
Lähde ja lisätietoa: http://www.clinivet.fi/artikkelit/koira_artikkelit/artikkeli_4.html

Lexalla (CG de Lince) todettiin allergioita eri allergeeneille kesäkuussa 2012. Pahimmat allergian aiheuttajat Lexalla ovat pöly- ja varastopunkit. Muita allergian aiheuttajia ovat jotkin siitepölyt, joista voimakkaimmat reaktiot Lexa sai erilaisista heinistä. Allergisia oireita on helpotettu ruokavalion muutoksella sekä pahimpaan allergia-aikaan kortisonilääkityksellä.

Sisulla (CG de Oso) todettiin ruoka-aineallergioita keväällä 2013. Sisun oireet ruoka-aineille ovat olleet hyvin lieviä. Sisun testitulokset olivat arvosteluasteikon alhaisimmilla arvoilla. Samassa testissä ei löytynyt reaktioita ympäristöallergeeneille. Sisun oireilua on hoidettu ruokavaliomuutoksin.

Spartalla (CG de Alce) todettiin ruoka-aineallergioita lokakuussa 2013. Sparta oli oireillut mm. korvien hiivatulehduksilla ja tassuoirein. Oireet pyritään saamaan kuriin ruokavaliomuutoksella.

Torulla (CG de Liebre) diagnosoitiin atopia marraskuussa 2013. Toru oli oireillut mm. korvien hiivatulehduksilla ja ihon nuolemisella. Oireet pyritään saamaan kuriin ruokavaliomuutoksella.

Histiosytooma
Erityisesti todetaan boksereilla ja mäyräkoirilla, sukupuolilla ei ole eroa, nuoret koirat (keskimäärin 2,5-vuotiaat) ovat yleisimmin edustettuina. Histiosytoman tyypilliset paikat ovat iho, pää, kaula, vartalo ja raajat.

Histiosytomavaurio on tavallisesti yksittäinen, kiinteä, koholla oleva ja halkasijaltaan noin 1-2 cm. Pinta on karvaton, haavautunut ja vaurio on kasvanut nopeasti. Histiosytoma on hyvänlaatuinen, usein se häviää spontaanisti noin 2-3 kk:n aikana. Jos halutaan, voidaan muutos kirurgisesti poistaa. Taustalla epäillään virusta.
Lähde: http://www.clinivet.fi/artikkelit/koira_artikkelit/artikkeli_3.html

Sisulla (CG de Oso) todettiin histiosytooma marraskuussa 2012. Hoitona olivat päivittäiset pesut sekä rasvaus hunajavoiteella (Vetramil), jotta patti pysyy puhtaana. Sisu kävi tammikuussa eläinlääkärissä tarkistuskäynnillä ja patti oli lähes kokonaan surkastunut. Eläinlääkärin mukaan Sisun histiosytooma oli hyvänlaatuinen eikä perinnöllinen.

Lisätietoa suomeksi mm. täältä: http://www.solakan.info/lukemista_histiosytooma.htm.

Sinus dermoid
Dermoid sinus on mm. thai ridgebackeillä ns. rotutyypillinen sairaus, joka on jo syntymästä asti esiintyvä, periytyvä vika. Se on normaalista ihon epiteelikudoksesta muodostunut, pahimmassa tapauksessa jopa selkäytimeen asti ulottuva putkenomainen kysta, jonka näkyvässä osassa iholla on läpimitaltaan 1-5 millimetriin leveä ulostusaukko. Iholla oleva ulostusaukko mahdollistaa lian, irtokarvojen ja eritteiden pääsyn putkilomaiseen kanavaan. Epäpuhtaudet puolestaan aiheuttavat korkean infektio vaaran. Jos dermoidia ei ole huomattu ajoissa, se tulehtuu ja aiheuttaa koiralle kiputiloja. Antibiootit voivat lievittää infektiota, mutta ne eivät poista ongelmaa. Ainoa tehokas tapa on dermoidin kirurginen poisto.

Jos dermoid poistetaan leikkauksella, on syytä huomioida, että tällaista koiraa ei tule kuitenkaan käyttää jalostukseen. Leikatun koiran kanssa voi kuitenkin harrastaa normaalisti, esim. käydä näyttelyissä. Leikkauksella poistettu dermoid ei kasva koiralle uudelleen, sillä dermoid on koiralla jo alkiovaiheessa, eikä näin ollen "synny" ikään kuin itsestään. Dermoid sinuksen ei kuitenkaan aina ole todettu kiinnittyneen selkärankaan, myös vain ylempiin kudoksiin tunkeutuvia sinuksia tunnetaan ja niiden leikkausennuste on erittäin hyvä. Sinus dermoidin kirurgisen poiston on syytä suorittaa eläinlääkäri, jolla on aiempaakin kokemusta vastaavista leikkauksista.
Lähde:http://www.ardoramoris.com/rotu/ridge.htm

Spartalla (CG de Alce) löydettiin sinus dermoid joulukuussa 2011 ja se leikattiin helmikuussa 2012. Koiraa, jolta on löydetty sinus dermoid ei tule käyttää jalostukseen.

Lisätietoa englanniksi: http://www.ridgebacks.org.uk/forms/ds-article.pdf


OMIEN KOIRIEN JA KASVATTIEN TERVEYSTAUSTOJALago de Alce pojat 20.1.2011


LAGO DE ALCE-PENTUE
POJAT
Cazador Grande de Alce
-> sinus dermoid todettu 12/2011 ja operoitu 2/2012
-> ruoka-aineallergiota todettu 10/2013
-> kastroitu 10/2013
Lonkat: B/B
Polvet: 0/0
Cazador Grande de Liebre
-> kastroitu 2/2012
-> atopia diagnosoitu 11/2013
Cazador Grande de Lince
-> allergioita (mm. siitepölyjä, varastopunkki) todettu 7/2012
-> kastroitu 2/2013
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Cazador Grande de Lobo
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: C/B
Kyynärät: 0/0
Cazador Grande de Oso
-> ruoka-aineallergioita havaittu testein keväällä 2013
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Cazador Grande de Reno
ISÄ
Hokuoukensha No Masahiko Go
Silmät: RD, multifokaali
Lonkat: C/B
Kyynärät: 0/0
sisarpuolella todettu SA
ÄITI
Viribus Unitis Ren
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: B/B
Kyynärät: 0/0
Veljellä todettu VKH (2011)
ISÄNISÄ
Kita Kachidoki Go Takai Kensha
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: A/A
ISÄNÄITI
Sensihime Go Kurume Hirose
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> B
ÄIDINISÄ
Tamagumo Go Mogami Igarashi
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: C/C
ÄIDINÄITI
Viribus Unitis Minerva Binchi
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: A/A
Kitanojou Go Saginuma Kensha Houmuran Go Musashi Aiwa Yuushi Go Kurume Hirose Aomidori Go Kurume Hirose Ryouko Go Miyagi Kozaki Kensha Makome Go Miyagi Kozaki Kensha Homareunshou Go Yamahan
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: D/D
Viribus Unitis Antevorte
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: B/B
Siskolla todettu SA


******************
veljekset 2.7.2014


FUERZAS UNIDAS-PENTUE
POJAT
Cazador Grande El Don De La Amistad
-> lonkkaniveldysplasia, panosteiitti -> eutanasia 3/2015
Cazador Grande Con Fuerzas Unidas
Cazador Grande La Luz Del Futuro
-> lonkkaniveldysplasia -> eutanasia 7/2015
ISÄ
VIRIBUS UNITIS UMARE KAWARI
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
ÄITI
W'NATSUKI GO TOMIMOPA
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Sisarpuolella todettu SA
ISÄNISÄ
Ryuu Akai Go Haru Kaze
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> HD A/A
ISÄNÄITI
Viribus Unitis Uma Pan
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: B/A
ÄIDINISÄ
Unshou Go Takasaki Yamaguchi
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> HD A/A
ÄIDINÄITI
Lady Tomimopa
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> HD A/A
Siskolla ja veljellä todettu SA
Siskon 2:lla jälkeläisellä todettu VKH
Daimon Go Haru Kaze
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> HD 0/0
Masahime Go Sugisawa Kensha Hiro Go Di Casa Saporito
Lonkat: B/B
Viribus Unitis Yua
Lonkat: A/A
Kouun Go Noshiro Koujusou Kaunhime Go Takasaki Yamaguchi Toramaru Go Sanzenkarisou
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> HD 0/0
Zui Rei Akita Inu Of Cacic
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> HD 1/0


******************
29.2.2012


SACHI HALNE WZGÓRZE
Silmät: RD, multifokaali (28.3.2015)
ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (30.5.2012)
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
ISÄ
Kokusai Halne Wzgórze
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> A
ÄITI
Isamashii's Diamond to Jolanta
Veljellä todettu VKH
ISÄNISÄ
Kaishi Go Shichimen Kensha
ISÄNÄITI
Iczczite Halne Wzgórze
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> A
ÄIDINISÄ
Kaminari Halne Wgzórze
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> A/A
ÄIDINÄITI
Isamashii's Baronessan Bon-Sai
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
11/2013 retinopatia?, 2014 VKH:n esiaste?, leukemia, eutanasia 12,5v
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> A/A
Siskolla todettu VKH
Tetsutarou Go Shirai Ai Go Yamagata Kojima Kajitsu No Daiichi-Go
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> B
Momiji Halne Wzgórze Yuu Go Shun'you Kensha Sayonara Halne Wzgórze
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> A
Noven's Eiryu Go
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> A/A
Veljellä todettu SA
Noven's Isamashii Isadora
Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Lonkat: ulkomainen lonkkaniveltutkimus -> A/A